Wet milieubeheer

Geraadpleegd op 26-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 5.1

Informatie geldend op 01-05-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel 3.1.6
 2. Waterwet
  Artikel 2.10
 3. Invoeringswet Waterwet
  Artikelen 2.25a, 2.25b
 4. Besluit omgevingsrecht
  Artikel 5.7

Verwijzingen naar Titel 5.1

 1. Wet milieubeheer
  Artikel 5.6

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

Abusievelijk is in Stb. 2005/282 een wijziging geformuleerd op artikel 19.1 die niet kan worden doorgevoerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Vervallen 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
27-07-2011 Wijziging 06-07-2011 Stb. 2011, 373 32427 06-07-2011 Stb. 2011, 373
15-11-2007 Wijziging 11-10-2007 Stb. 2007, 414 30489 30-10-2007 Stb. 2007, 434
28-12-2005 Wijziging 14-12-2005 Stb. 2005, 705 30134 14-12-2005 Stb. 2005, 705
22-04-1998 Wijziging 26-03-1998 Stb. 1998, 221 25686 26-03-1998 Stb. 1998, 221
01-01-1994 Wijziging 10-02-1994 Stb. 1994, 80 22601 23-12-1993 Stb. 1993, 693

Opmerkingen

 1. Artikel 4.22 van Stb. 2020/172 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven