Wet milieubeheer

Geraadpleegd op 22-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.15b

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

Abusievelijk is in Stb. 2005/282 een wijziging geformuleerd op artikel 19.1 die niet kan worden doorgevoerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-04-2013 Vervallen 28-03-2013 Stb. 2013, 144 33135 15-04-2013 Stb. 2013, 145
01-01-2006 Wijziging 24-11-2005 Stb. 2005, 666 29532 09-12-2005 Stb. 2005, 667
01-07-1994 Wijziging 21-04-1994 Stb. 1994, 396 23048 20-05-1994 Stb. 1994, 397
Naar boven