Wet milieubeheer

Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.2

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet milieubeheer
    Artikel: 4.2a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

Abusievelijk is in Stb. 2005/282 een wijziging geformuleerd op artikel 19.1 die niet kan worden doorgevoerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Vervallen 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
25-04-2013 Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 144 33135 15-04-2013 Stb. 2013, 145
01-01-2008 Wijziging 21-12-2006
samen met
13-09-2007
Stb. 2007, 42
samen met
Stb. 2007, 349
29259
samen met
30848
29-11-2007 Stb. 2007, 517
30-03-2007 Wijziging 15-09-2005 Stb. 2005, 483 28767 22-03-2007 Stb. 2007, 102
01-03-1997 Wijziging 21-10-1996 Stb. 1996, 560 24454 25-02-1997 Stb. 1997, 101
01-05-1996 Wijziging 07-03-1996 Stb. 1996, 163 24031 07-03-1996 Stb. 1996, 163
01-01-1994 Wijziging 10-02-1994 Stb. 1994, 80 22601 23-12-1993 Stb. 1993, 693

Opmerkingen

  1. Artikel 4.22 van Stb. 2020/172 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven