Wet milieubeheer

Geraadpleegd op 26-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 31-12-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.51

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing Stichting Milieukeur als bevoegde instantie betreffende de EU-milieukeur

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing Stichting Milieukeur als bevoegde instantie betreffende de EU-milieukeur
  Artikel: I
 2. Wet milieubeheer
  Artikel: 2.53

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  Verwijzingen naar § 2.5

   Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

   (geldig op 01-05-2022)

   Opmerking

   Abusievelijk is in Stb. 2005/282 een wijziging geformuleerd op artikel 19.1 die niet kan worden doorgevoerd.
   Ontstaansbron Inwerkingtreding
   Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
   01-01-2022 Nieuw 26-05-2021 Stb. 2021, 286 35664 25-06-2021 Stb. 2021, 306

   Annuleren

   Naar boven