Wet milieubeheer

Geraadpleegd op 23-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.17

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit vergoedingen Kernenergiewet
  Artikel: 9
 2. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 1.11
 3. Wet milieubeheer
  Artikel: 1.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  Verwijzingen naar § 2.2

  1. Wet milieubeheer
   Artikel 21.6

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-05-2022)

  Opmerking

  Abusievelijk is in Stb. 2005/282 een wijziging geformuleerd op artikel 19.1 die niet kan worden doorgevoerd.
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2024 Vervallen 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
  01-07-2010 Wijziging 17-12-2009 Stb. 2010, 20 31755 20-05-2010 Stb. 2010, 197
  01-01-2008 Wijziging 21-12-2006
  samen met
  13-09-2007
  Stb. 2007, 42
  samen met
  Stb. 2007, 349
  29259
  samen met
  30848
  29-11-2007 Stb. 2007, 517
  28-09-2006 Wijziging 05-07-2006 Stb. 2006, 336 29811 25-08-2006 Stb. 2006, 389
  01-01-1994 Wijziging 10-02-1994 Stb. 1994, 80 22601 23-12-1993 Stb. 1993, 693

  Opmerkingen

  1. Artikel 4.22 van Stb. 2020/172 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  Naar boven