Wet milieubeheer

Geraadpleegd op 28-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.5

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten
  Artikel: VIII
 2. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  Verwijzingen naar § 2.1

   Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

   (geldig op 01-05-2022)

   Opmerking

   Abusievelijk is in Stb. 2005/282 een wijziging geformuleerd op artikel 19.1 die niet kan worden doorgevoerd.
   Ontstaansbron Inwerkingtreding
   Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
   01-01-2012 Wijziging 12-05-2011 Stb. 2011, 278 32197 29-11-2011 Stb. 2011, 586
   Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 611 30694 29-11-2011 Stb. 2011, 586 Alg. 1
   Nieuw 30-09-2004
   samen met
   25-06-2009
   Stb. 2004, 511
   samen met
   Stb. 2009, 297
   29565
   samen met
   31750
   29-11-2011 Stb. 2011, 586
   21-02-1997 t/m 01-01-1997 Vervallen 06-02-1997 Stb. 1997, 63 24749 06-02-1997 Stb. 1997, 63 Inwtr. 2
   01-01-1994 Wijziging 10-02-1994 Stb. 1994, 80 22601 23-12-1993 Stb. 1993, 693

   Opmerkingen

   1. De wijziging is in werking getreden op 1 september 2007 (Stb. 2007, 295).1)
   2. Werkt terug tot en met 1 januari 1997.2)
   Naar boven