Wet milieubeheer

Geraadpleegd op 28-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.3c

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 1.8
 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 3.20
 3. Wet ammoniak en veehouderij
  Artikel: 3
 4. Wet geurhinder en veehouderij
  Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

Abusievelijk is in Stb. 2005/282 een wijziging geformuleerd op artikel 19.1 die niet kan worden doorgevoerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Vervallen 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 Alg. 1
23-03-2012 Wijziging 22-02-2012 Stb. 2012, 114 32844 22-02-2012 Stb. 2012, 114
01-10-2010 Vernummerd-wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231 Alg. 2

Opmerkingen

 1. Artikel 4.22 van Stb. 2020/172 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Voorheen art. 8.46.2)
Naar boven