Wet milieubeheer

Geldend van 14-11-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5.22

Informatie geldend op 14-11-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit derogatie (luchtkwaliteitseisen)
  Artikelen: 2, 4
 2. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2.4
 3. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
  Artikelen: 3, 8, 9, 83a
 4. Smogregeling 2010
  Artikel: 1
 5. Wet milieubeheer
  Artikel: 5.19

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel 3.1.6
 2. Waterwet
  Artikel 2.10
 3. Invoeringswet Waterwet
  Artikelen 2.25a, 2.25b
 4. Besluit omgevingsrecht
  Artikel 5.7

Verwijzingen naar Titel 5.2

 1. Wet milieubeheer
  Bijlage 2
 2. Interimwet stad-en-milieubenadering
  Artikel 4
 3. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (luchtkwaliteitseisen)
  Artikel V
 4. Crisis- en herstelwet
  Artikel 2.3
Terug naar begin van de pagina