Wet milieubeheer

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.16c

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten
    Artikel: VIII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

    Verwijzingen naar § 2.1

    Terug naar begin van de pagina