Afzien overlegging gezondheidsgedeelte van Algemene Verklaring voor Luchtvaartuigen

[Regeling vervallen per 01-12-2008.]
Geraadpleegd op 02-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 29-06-1979.
Geldend van 29-06-1979 t/m 30-11-2008

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 52084
Identificatienummer BWBR0003243
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

  • Artikel 4, Quarantainewet juncto artikel 85, derde lid, Internationale Gezondheidsregeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 29-06-1979

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-12-2008 Intrekking-regeling 09-10-2008 Stb. 2008, 460 10-11-2008 Stb. 2008, 482
29-06-1979 Nieuwe-regeling 01-06-1979 Stcrt. 1979, 122 52084 01-06-1979 Stcrt. 1979, 122
Naar boven