Heffing van omzetbelasting ten aanzien van statiegeld (retouremballage)

[Regeling vervallen per 10-07-2018.]
Geldend van 20-02-1979 t/m 09-07-2018

Heffing van omzetbelasting ten aanzien van statiegeld (retouremballage)

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Uit het bedrijfsleven hebben mij verzoeken bereikt om uitstel te verlenen voor de invoering van de nieuwe regeling voor retouremballage. De nieuwe regeling, die voortvloeit uit het vervallen van artikel 4, letter a, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, is uiteengezet in het onderdeel ‘statiegeld’ van de voorlichtingsfolder over de wijzigingen in de omzetbelasting in verband met de aanpassing van de wetgeving aan de zesde EG-richtlijn per 1 januari 1979.

Gelet op de naar voren gebrachte bezwaren keur ik goed, dat de nieuwe regeling inzake retouremballage eerst wordt toegepast met ingang van een nader te bepalen datum.

Terug naar begin van de pagina