Wet geluidhinder

Geraadpleegd op 24-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2017.
Geldend van 01-05-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 131

Informatie geldend op 01-05-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk X

  1. Wet geluidhinder
    Artikel 90

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-1988 Vervallen 30-03-1988 Stb. 1988, 113 19752 30-03-1988 Stb. 1988, 114
01-12-1980 Nieuwe-regeling 16-02-1979 Stb. 1979, 99 13639 21-11-1980 Stb. 1980, 607
Naar boven