Wet geluidhinder

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 19-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2017.
Geldend van 01-05-2017 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 110g

Informatie geldend op 01-05-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
 2. Wijzigingsregeling Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (2009)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
  Artikelen: I, 3.4
 2. Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
  Artikelen: 1, 19, 24

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikel 7c

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIIIa

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 107
 2. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikel 7c

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 19-02-2020 Stb. 2020, 83 35054 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
01-01-2007 Nieuw 05-07-2006 Stb. 2006, 350 29879 07-12-2006 Stb. 2006, 661

Opmerkingen

 1. De artikelen 3.4, 3.5, en 3.6 van Stb. 2020/83 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging. 1)
Naar boven