Wet geluidhinder

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 24-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2017.
Geldend van 01-05-2017 t/m heden

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 19-02-2020 Stb. 2020, 83 35054 Alg. 1
01-07-2012 Wijziging 24-11-2011 Stb. 2012, 267 32625 06-06-2012 Stb. 2012, 268
03-10-2007 t/m 01-01-2007 Wijziging 13-09-2007 Stb. 2007, 349 30848 13-09-2007 Stb. 2007, 349
01-01-2007 Wijziging 05-07-2006 Stb. 2006, 350 29879 07-12-2006 Stb. 2006, 661
01-01-2005 Wijziging 23-04-2003 Stb. 2003, 264 27482 20-12-2004 Stb. 2004, 741
15-10-2000 Vernummerd-wijziging 06-09-2000 Stb. 2000, 396 26343 06-10-2000 Stb. 2000, 410
01-03-1993 Vervallen 02-07-1992 Stb. 1992, 415 21163 27-01-1993 Stb. 1993, 59
01-03-1993 Wijziging 24-06-1992 Stb. 1992, 348 20985 27-01-1993 Stb. 1993, 59
01-02-1980 Nieuwe-regeling 16-02-1979 Stb. 1979, 99 13639 07-01-1980 Stb. 1980, 41

Opmerkingen

  1. De artikelen 3.4, 3.5, en 3.6 van Stb. 2020/83 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging. 1)
Naar boven