Wet geluidhinder

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 13-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2017.
Geldend van 01-05-2017 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 87b

Informatie geldend op 01-05-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VI

 1. Wet geluidhinder
  Artikelen 1, 107, 110
 2. Wet milieubeheer
  Artikelen 11.31, 11.37
 3. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel 186
 4. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikel 2a
 5. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
  Artikel 1.3

Verwijzingen naar Afdeling 2A

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-05-2017)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Wijziging 20-03-2015
  samen met
  20-03-2015
  Stb. 2015, 145
  samen met
  Stb. 2015, 146
  32769
  samen met
  33966
  Alg. 1
  01-07-2012 Vervallen 24-11-2011 Stb. 2012, 267 32625 06-06-2012 Stb. 2012, 268
  23-03-2012 Wijziging 22-02-2012 Stb. 2012, 114 32844 22-02-2012 Stb. 2012, 114
  01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 595 32377 14-12-2011 Stb. 2011, 649
  03-10-2007 t/m 01-01-2007 Wijziging 13-09-2007 Stb. 2007, 349 30848 13-09-2007 Stb. 2007, 349
  01-01-2007 Wijziging 05-07-2006 Stb. 2006, 350 29879 07-12-2006 Stb. 2006, 661
  30-11-2005 Wijziging 20-10-2005 Stb. 2005, 557 29859 15-11-2005 Stb. 2005, 601
  01-01-2005 Wijziging 23-04-2003 Stb. 2003, 264 27482 20-12-2004 Stb. 2004, 741
  01-08-2003 Wijziging 30-05-2002 Stb. 2002, 288 28135 02-04-2003 Stb. 2003, 139
  15-10-2000 Nieuw 06-09-2000 Stb. 2000, 396 26343 06-10-2000 Stb. 2000, 410

  Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/146.1)
  Naar boven