Wet geluidhinder

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 23-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2017.
Geldend van 01-05-2017 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 61

Informatie geldend op 01-05-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet geluidhinder
  Artikelen: 65, 66

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 4

  Verwijzingen naar Afdeling 2

  1. Wet geluidhinder
   Artikelen 110f, 125

  Verwijzingen naar Hoofdstuk V

  1. Wet geluidhinder
   Artikel 110
  2. Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.
   Tekst tekst
  3. Besluit omgevingsrecht
   Artikel 6.3
  4. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
   Artikel 2a
  5. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
   Artikel 1.3

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-05-2017)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2024 Intrekking-regeling 19-02-2020 Stb. 2020, 83 35054 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
  01-01-2007 Wijziging 05-07-2006 Stb. 2006, 350 29879 07-12-2006 Stb. 2006, 661
  01-03-1993 Wijziging 03-12-1992 Stb. 1992, 625 27-01-1993 Stb. 1993, 59
  01-03-1993 Wijziging 02-07-1992 Stb. 1992, 414 21087 27-01-1993 Stb. 1993, 59
  01-09-1982 Nieuwe-regeling 16-02-1979 Stb. 1979, 99 13639 24-07-1982 Stb. 1982, 486

  Opmerkingen

  1. De artikelen 3.4, 3.5, en 3.6 van Stb. 2020/83 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging. 1)
  Naar boven