Wet geluidhinder

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 09-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2017.
Geldend van 01-05-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 121

Informatie geldend op 01-05-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IX

  1. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
    Bijlage V

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Vervallen 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 Alg. 1
01-07-2012 Vervallen 24-11-2011 Stb. 2012, 267 32625 06-06-2012 Stb. 2012, 268
18-07-2004 Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 338 29021 06-07-2004 Stb. 2004, 339
01-03-1993 Vervallen 02-07-1992 Stb. 1992, 415 21163 27-01-1993 Stb. 1993, 59
01-09-1981 Nieuwe-regeling 16-02-1979 Stb. 1979, 99 13639 29-07-1981 Stb. 1981, 533

Opmerkingen

  1. Deze wijziging kan niet meer in werking treden.
    In Stb. 2012/276 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 oktober 2012.1)
Naar boven