Wet geluidhinder

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 24-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2017.
Geldend van 01-05-2017 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor § 1

Informatie geldend op 01-05-2017

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IX

  1. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
    Bijlage V

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-05-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2012 Vervallen 24-11-2011 Stb. 2012, 267 32625 06-06-2012 Stb. 2012, 268
18-07-2004 Nieuw 30-06-2004 Stb. 2004, 338 29021 06-07-2004 Stb. 2004, 339
Naar boven