Wet geluidhinder

Geraadpleegd op 26-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2017.
Geldend van 01-05-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-05-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (Verdere invulling van hoofdstuk 9)
  Artikelen: V, VI

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  Artikel 16

Verwijzingen naar § 2

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-05-2017)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2012 Vervallen 12-05-2011 Stb. 2011, 269 31501 28-06-2011 Stb. 2011, 347
  01-03-1993 Wijziging 03-12-1992 Stb. 1992, 625 27-01-1993 Stb. 1993, 59
  01-03-1993 Wijziging 24-06-1992 Stb. 1992, 348 20985 27-01-1993 Stb. 1993, 59
  01-02-1980 Nieuwe-regeling 16-02-1979 Stb. 1979, 99 13639 07-01-1980 Stb. 1980, 41
  Naar boven