Wet geluidhinder

Geldend van 15-06-2013 t/m 31-10-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 126

Informatie geldend op 15-06-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
    Artikel: 6
  2. Wet geluidhinder
    Artikelen: 126a, 128

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk X

  1. Wet geluidhinder
    Artikel 90
Terug naar begin van de pagina