Gelijkstelling keuringcertificaten inzake aan bederf onderhevige levensmiddelen

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-06-1979 t/m heden

Gelijkstelling keuringscertificaten inzake aan bederf onderhevige levensmiddelen

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 10, onder b., van de Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (Stb. 1978, 430).

Besluit:

Artikel 1

Met een door de in artikel 8, tweede lid, van de Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (Stb. 1978, 430) bedoelde keuringsinstelling afgegeven keuringscertificaat worden gelijkgesteld de keuringscertificaten, afgegeven door de bevoegde keuringsinstelling van landen, niet zijnde partij bij de Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer van 1 september 1970 (Trb. 1972, 112) met bijlagen.

Artikel 2

Deze beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en treedt in werking op 1 juni 1979.

's-Gravenhage, 1 juni 1979

De

Staatssecretaris

voornoemd

N. Smit-Kroes

Naar boven