Besluit heroprichting van het 2de Regiment Huzaren onder de naam Regiment Huzaren Prins van Oranje

Geraadpleegd op 28-11-2023.
Geldend van 13-01-1979 t/m heden

Besluit van 9 december 1978, houdende heroprichting van het 2de Regiment Huzaren onder de naam Regiment Huzaren Prins van Oranje

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 27 november 1978, Landmachtstaf, Afdeling Kabinet, Bureau Ceremonieel, nr. 458.947/B;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het 2de Regiment Huzaren dat op 4 april 1815 werd opgericht als Regiment Karabiniers der Landmilitie en op 15 april 1946 werd opgeheven, wordt geacht wederom te zijn geformeerd onder de naam "Regiment Huzaren Prins van Oranje".

Artikel 2

Binnen het Wapen der Cavalerie worden de eenheden behorende tot het Regiment Huzaren Prins van Oranje gerangschikt na de eenheden behorende tot het Regiment Huzaren Van Sytzama en voor de eenheden behorende tot het Regiment Huzaren Prins Alexander.

Artikel 3

Het 2de Regiment Huzaren wordt met inbegrip van de eenheden waaruit het sedert 1815 werd geformeerd en de regimenten en korpsen die hieruit tot 1940 voortkwamen, aangemerkt als de voortzetting van het in 1805 opgeheven 2de Regiment Ligte Dragonders dat in 1795 uit bestaande regimenten geformeerd werd en tot 1803 bekend stond onder de naam 2de Regiment Zware Kavalerie.

Artikel 5

De op 21 september 1893 aan het 2de Regiment huzaren uitgereikte standaard wordt ter beschikking gesteld van het Regiment Huzaren Prins van Oranje.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag, waarop het in het Staatsblad geplaatst is.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 9 december 1978

Juliana

De Minister van Defensie,

Scholten

Uitgegeven de elfde januari 1979

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven