Prophylactische toediening van gamma-globuline

[Regeling vervallen per 12-11-2004.]
Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 18-09-1978 t/m 11-11-2004

Prophylactische toediening van gamma-globuline

De Staatssecretaris van Defensie, C. L. J. van Lent.

Gelet op artikel 3 van de Wet immunisatie militairen;

Gehoord het advies van de commissie van deskundigen, bedoeld in het hiervóór aangehaald artikel, betreffende prophylactische toediening van gamma-globuline tegen hepatitis infectiosa,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

Aan de in werkelijke dienst zijnde militairen die worden uitgezonden naar en verblijven in de tropen of andere gebieden met slechte hygiënische omstandigheden, wordt de verplichting opgelegd zich te onderwerpen aan inspuiting en herinspuiting van gamma-globuline als prophylacticum tegen hepatitis infectiosa (geelzucht).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 18 september 1978.

's-Gravenhage, 18 september 1978

De

Staatssecretaris

voornoemd,

C. L. J. van Lent

Naar boven