Immunisatie tegen tbc voor militairen, bestemd voor VN-vredesoperaties

[Regeling vervallen per 12-11-2004.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 11-09-1978 t/m 11-11-2004

Immunisatie tegen tbc voor militairen, bestemd voor VN-vredesoperaties

De Staatssecretaris van Defensie C. L. J. van Lent,

Gelet op artikel 3 van de Wet immunisatie militairen;

Gehoord het advies van de commissie van deskundigen, bedoeld in het hiervoor aangehaalde artikel, betreffende de inenting van militairen tegen tuberculose,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

Aan de in werkelijke dienst zijnde militairen die ingedeeld zijn bij dan wel behoren tot eenheden, bestemd om ingezet te worden voor vredesoperaties uitgaande van de Verenigde Naties, wordt de verplichting opgelegd zich te onderwerpen aan inenting tegen tuberculose.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 11 september 1978.

's-Gravenhage, 11 september 1978

De

Staatssecretaris

voornoemd,

C. L. J. van Lent

Naar boven