Benoeming voorzitter en leden Reconstructiecommissie Midden-Delfland

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geraadpleegd op 17-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 25-02-2005.
Geldend van 25-02-2005 t/m 30-06-2010

Wetstechnische informatie voor 1

Informatie geldend op 25-02-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 25-02-2005)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2010 Intrekking-regeling 12-11-2009 Stb. 2009, 550 23-12-2009 Stb. 2009, 625 Alg. 1
25-02-2005 Wijziging 16-12-2004 Stcrt. 2004, 250 MJZ2004100415 08-02-2005 Stb. 2005, 81 Alg. 2, Inwtr. 3
20-10-1987 Wijziging 01-09-1987 Stcrt. 1987, 188 MJZ0197034 01-09-1987 Stcrt. 1987, 188 Alg. 4
19-03-1984 Wijziging 15-02-1984 Stcrt. 1984, 42 K0215271 15-02-1984 Stcrt. 1984, 42
19-07-1978 Nieuwe-regeling 23-06-1978 Stcrt. 1978, 124 0515929 23-06-1978 Stcrt. 1978, 124

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.
    Artikel VIII van Stb. 2009/550 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Abusievelijk is artikel 12 i.p.v. 1 gewijzigd.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 22 oktober 2003 tot wijziging van diverse wetten in verband met de instelling van het Inspectoraat-Generaal VROM en ter verbetering van de doelmatigheid van gegevensverstrekking met het oog op toezicht in werking treedt.3)
  4. De wijziging op artikel 1, tweede lijst-item, is niet voor de tweede keer doorgevoerd.4)
Naar boven