EEG-IJkregeling gewichten voor gewone weging

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 31-01-2007

EEG-IJkregeling gewichten voor gewone weging

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp,

Gelet op de artikelen 22 en 28 van het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling geldt ten aanzien van:

 • a. blokvormige gewichten voor gewone weging van 5, 10, 20 en 50 kg;

 • b. cilindrische gewichten voor gewone weging van 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 g en 1, 2, 5 en 10 kg.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De bepalingen van de bij deze regeling behorende bijlagen I en II moeten in acht worden genomen bij:

  • a. de eerste EEG-ijk van de in artikel 1, onder a, bedoelde gewichten;

  • b. de herkeuring en het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, of 29c van de wet, van de in artikel 1, onder a, bedoelde gewichten, die EEG-geijkte meetmiddelen zijn of kennelijk EEG-geijkte meetmiddelen zijn geweest.

 • 2 De bepalingen van de bij deze regeling behorende bijlagen III en IV moeten in acht worden genomen bij:

  • a. de eerste EEG-ijk van de in artikel 1, onder b, bedoelde gewichten;

  • b. de herkeuring en het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, of 29c van de wet, van de in artikel 1, onder b, bedoelde gewichten, die EEG-geijkte meetmiddelen zijn of kennelijk EEG-geijkte meetmiddelen zijn geweest.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze beschikking kan worden aangehaald als: EEG-IJkregeling gewichten voor gewone weging.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

's-Gravenhage, 30 mei 1978

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Naar boven