EEG-IJkregeling gasmeters

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 01-01-1994 t/m 31-01-2007

EEG-IJkregeling gasmeters

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp,

Gelet op artikel 23 van de IJkwet 1937 (Stb. 627) en de artikelen 4, 18, 22 en 28 van het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling geldt ten aanzien van balgen-, rotor- en schoepenradgasmeters als nader omschreven in hoofdstuk II, punt 1 en hoofdstuk III, punten 1.1 en 1.2 van de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De bepalingen van de bij deze regeling behorende bijlage moeten in acht genomen worden:

  • a. bij het aanvragen en het verrichten van het onderzoek tot EEG-modelgoedkeuring en bij de eerste EEG-ijk;

  • b. bij de herkeuring en bij het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, of 29c van de wet, van balgen-, rotor- en schoepenradgasmeters, die EEG-geijkte meetmiddelen zijn of kennelijk EEG-geijkte meetmiddelen zijn geweest;

  • c. bij het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, of 29c van de wet, van balgen-, rotor- en schoepenradgasmeters, die voldoen aan het bepaalde in artikel 25, eerste lid, van het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168) maar ingevolge het tweede lid van dat artikel niet als EEG-geijkte meetmiddelen worden aangemerkt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: EEG-IJkregeling gasmeters.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

's-Gravenhage, 30 mei 1978

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Naar boven