EEG-IJkregeling precisiegewichten

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 31-01-2007

EEG-IJkregeling precisiegewichten

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp,

Gelet op de artikelen 18, 22, 28 en 38 van het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

  • 1 Deze regeling geldt ten aanzien van gewichten, die een grotere nauwkeurigheid hebben dan de gewichten voor gewone weging, met uitzondering van de metriekkaraatgewichten.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde meetmiddelen worden hierna aangeduid als ‘precisiegewichten’ of ‘gewichten’.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De bepalingen van de bij deze regeling behorende bijlage moeten in acht worden genomen:

  • a. bij het aanbieden voor en het verrichten van de eerste EEG-ijk;

  • b. bij het aanbieden voor en het verrichten van de herkeuring van precisiegewichten, die EEG-geijkte meetmiddelen zijn of kennelijk EEG-geijkte meetmiddelen zijn geweest;

  • c. bij het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, of 29c van de wet, van de onder b bedoelde gewichten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze beschikking kan worden aangehaald als: EEG-IJkregeling precisiegewichten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

's-Gravenhage, 30 mei 1978

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Naar boven