EEG-IJkregeling korenschalen

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 01-01-1994 t/m 31-01-2007

EEG-IJkregeling korenschalen

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp,

Gelet op de artikelen 7 en 28 van het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling geldt ten aanzien van de toestellen, bestemd voor de meting van het natuurgewicht van granen, hierna aan te duiden als ‘korenschalen’.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De bepalingen van de bij deze regeling behorende bijlage moeten in acht genomen worden:

  • a. bij het onderzoek tot EEG-modelgoedkeuring en bij de eerste EEG-ijk;

  • b. bij de herkeuring en bij het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, of 29c van de wet, van korenschalen, die EEG-geijkte meetmiddelen zijn of kennelijk EEG-geijkte meetmiddelen zijn geweest;

  • c. bij het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, of 29c van de wet, van korenschalen, die voldoen aan het bepaalde in artikel 25, eerste lid, van het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168), maar ingevolge het tweede lid van dat artikel niet als EEG-geijkte meetmiddelen worden aangemerkt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

In het certificaat van EEG-modelgoedkeuring van het model van een korenschaal worden gegevens opgenomen met betrekking tot de wijze van gebruik van naar dat model vervaardigde korenschalen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: EEG-IJkregeling korenschalen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

's-Gravenhage, 30 mei 1978

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Naar boven