Opheffing uitzonderingspositie Veerse Meer als binnenwater

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 14-05-1978 t/m 23-01-2004

Opheffing uitzonderingspositie Veerse Meer als binnenwater

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 22, zesde lid, onder b, en artikel 24 van de Visserijwet 1963 (Stb. 312).

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 6 april 1964, nr. VI 418, Directie van de Visserijen (Stcrt. 70), wordt ingetrokken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Overeenkomsten van huur en verhuur van visrecht in het Veerse Meer, welke bij het in werking treden van deze beschikking van kracht zijn, gelden voor de duur waarvoor zij zijn aangegaan of verlengd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 10 mei 1978

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

Naar boven