Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Limburg)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-1979 t/m 23-01-2004

Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Limburg)

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 70 van de Pachtwet,

Besluit:

Goedkeuring wordt verleend aan het onderstaande door de grondkamer voor Limburg genomen besluit.

De grondkamer voor Limburg;

Gelet op artikel 68 der Pachtwet,

Bepaalt:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1979.

Aldus vastgesteld door de grondkamer voor Limburg op 1 februari 1978.

J. H. L. Jochems, voorzitter.

Vermulst, secretaris.

's-Gravenhage, 17 maart 1978

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

Naar boven