Verlening kwekersrecht buiten Nederland gewonnen rassen

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 01-01-1994 t/m 31-01-2006

Verlening kwekersrecht buiten Nederland gewonnen rassen

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 30, derde lid, van de Zaaizaad- en Plantgoedwet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

Verlening van kwekersrecht voor in artikel 2 genoemde landen gekweekte rassen is in het belang van de bodemcultuur in nederland, indien het betreft rassen van gewassen waarvoor zowel in het land waar het ras is gekweekt als in Nederland kwekersrecht kan worden verleend.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

De landen, bedoeld in artikel 1, zijn:

  • -

    België

  • -

    Spanje.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

  • 1 De beschikkingen van 16 januari 1970, nr. J. 2360 (Stcrt. 15) van 26 juni 1970, nr. J. 1143 (Stcrt. 122) van 12 juli 1972, nr. J. 1345 (Stcrt. 137) en van 25 april 1975, nr. J. 928 (928) worden ingetrokken.

  • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 13 februari 1978

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

plv. secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven