Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Utrecht)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 10-02-1978 t/m 23-01-2004

Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Utrecht)

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 70 van de Pachtwet,

Besluit:

Goedkeuring wordt verleend aan het onderstaande door de Grondkamer voor Utrecht genomen besluit.

De Grondkamer in de provincie Utrecht,

Gelet op artikel 68 der Pachtwet,

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Het besluit van de Grondkamer in de provincie Utrecht van 19 februari 1975 (Nederlandse Staatscourant 27 maart 1975, nr. 61) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende op die zijner afkondiging in de Nederlandse Staatscourant.

Aldus gedaan ter zitting der Grondkamer van 14 december 1900 zeven en zeventig.

Middelweerd, voorzitter.

Ozinga-Haselager, secretaris.

's-Gravenhage, 7 februari 1978

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

Van der Stee

Terug naar begin van de pagina