Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Noord-Holland)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 10-02-1978 t/m 23-01-2004

Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Noord-Holland)

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 70 van de Pachtwet,

Besluit:

Goedkeuring wordt verleend aan het onderstaande door de Grondkamer voor Noord-Holland genomen besluit.

De Grondkamer voor Noord-Holland;

Gelet op artikel 68 der Pachtwet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het verbod, bedoeld in artikel 66 der Pachtwet, geldt niet voor de provincie Noord-Holland.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het besluit van de Grondkamer voor Noord-Holland van 8 augustus 1972 (Nederlandse Staatscourant 1 september 1972, nr. 170) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die zijner afkondiging in de Nederlandse Staatscourant.

Aldus gedaan ter zitting der Grondkamer van 27 december 1900 zeven en zeventig.

Middelweerd, voorzitter.

Ozinga-Haselager, secretaris.

's-Gravenhage, 7 februari 1978

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

Van der Stee

Naar boven