EEG-IJkregeling lengtematen

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geldend van 24-12-2000 t/m 31-01-2007

EEG-IJkregeling lengtematen

De Staatssecretaris van Economische Zaken. Th. M. Hazekamp,

Gelet op artikel 23 van de IJkwet 1937 (Stb. 627) en de artikelen 4, 22, 28 en 30 van het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling geldt ten aanzien van stoffelijke lengtematen als nader omschreven in de punten 1.1 en 9 van de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2007]

De bepalingen van de bij deze regeling behorende bijlage 1 moeten in acht worden genomen:

  • a. bij het aanvragen en het verrichten van het onderzoek tot EEG-modelgoedkeuring en bij de eerste EEG-ijk;

  • b. bij de herkeuring en bij het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, of 29c van de wet, van stoffelijke lengtematen, die EEG-geijkte meetmiddelen zijn of kennelijk EEG-geijkte middelen zijn geweest;

  • c. bij het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, of 29c van de wet, van stoffelijke lengtematen, die voldoen aan het bepaalde in artikel 25, eerste lid, van het Algemeen EEG-geijkte meetmiddelen zijn geweest; ingevolge het tweede lid van dat artikel niet als EEG-geijkte meetmiddelen worden aangemerkt.

Artikel 2a

[Vervallen per 01-02-2007]

  • 1 In afwijking van het bepaalde in artikel 7, eerste lid, van de Algemene EEG-IJkregeling mag het ijkmerk van eerste EEG-ijk voor lengtematen bestaan uit de kleine letter ‘e’ in een zeshoekig veld. In dat geval is of zijn in het bovenste deel van de letter ‘e’ de kenletter of de kenletters aangebracht van de EER-Staat, door of vanwege welke de eerste EEG-ijk is verricht en in het onderste deel de laatste twee cijfers van het jaartal van het jaar, waarin de eerste EEG-ijk is voltooid.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde kenletters zijn voor Nederland ‘NL’ en voor de andere EER-Staten die welke in bijlage 3, onder 1, van de Algemene EEG-IJkregeling zijn bekendgemaakt.

  • 3 Een voorbeeld van het in het eerste lid bedoelde ijkmerk van eerste EEG-ijk is weergegeven in bijlage 2, die bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: EEG-IJkregeling lengtematen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2007]

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

's-Gravenhage, 30 mei 1978

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Terug naar begin van de pagina