Aanwijzing ambtenaren belast met toezicht op naleving Vleeskeuringswet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 27-02-1991 t/m 31-12-2005

Aanwijzing ambtenaren belast met toezicht op naleving Vleeskeuringswet

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 31 van de Vleeskeuringswet (Stb. 1919, 5141)Laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 23 november 1977, Stb. 661.,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Als ambtenaren van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Vleeskeuringswet bepaalde, worden aangewezen:

  • a. de veterinaire hoofdinspecteur van de volksgezondheid;

  • b. de regionale veterinaire inspecteurs van de volksgezondheid;

  • c. de veterinaire inspecteurs van de volksgezondheid in algemene dienst;

  • d. de toegevoegde veterinaire inspecteurs van de volksgezondheid toegevoegd aan de veterinaire hoofdinspecteur onderscheidenlijk aan de regionale veterinaire inspecteurs van de volksgezondheid en de adjunct-inspecteurs toegevoegd aan de regionale inspecteurs van de volksgezondheid;

  • e. de hoofdcontroleurs toegevoegd aan de regionale veterinaire inspecteurs van de volksgezondheid en de controleurs toegevoegd aan de veterinaire hoofdinspecteurs onderscheidenlijk aan de regionale veterinaire inspecteurs van de volksgezondheid.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1978.

Leidschendam, 23 december 1977

De

Minister

voornoemd,

L. Ginjaar

Naar boven