Reglement zee- en kustvisserij 1977

Geraadpleegd op 21-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitvoeringsregeling visserij
  2. Uitvoeringsregeling zeevisserij

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Uitvoeringsregeling visserij
    Artikel: 1a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
05-02-2003 Wijziging 25-09-2002 Stb. 2002, 524 19-12-2002 Stb. 2003, 34
01-01-1994 Wijziging 17-12-1993 Stb. 1993, 697 23-12-1993 Stb. 1993, 693
25-05-1988 Wijziging 19-04-1988 Stb. 1988, 238 19-05-1988 Stb. 1988, 239
01-01-1978 Nieuwe-regeling 25-11-1977 Stb. 1977, 666 25-11-1977 Stb. 1977, 666
Naar boven