Beschikking stoptekens AID 1977

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 20-05-1989 t/m 31-12-2012

Beschikking stoptekens AID 1977

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet op de economische delicten;

Handelende na overleg met de Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst doen op de openbare weg de vordering tot stilhouden of doen stilhouden, omschreven in artikel 23 van de Wet op de economische delicten, op de navolgende wijze:

  • a. van een half uur vóór zonsopgang tot een half uur na zonsondergang door het opsteken van een stopteken, bestaande uit een ronde witte schijf waaromheen een rode rand, waarin met witte letters de aanduidingen ‘STOP’ en ‘AID’ zijn geplaatst;

  • b. van een half uur na zonsondergang tot een half uur vóór zonsopgang door het vertikaal op en neer bewegen van een rood lichtsein dat is aangebracht in het midden van het onder a bedoelde stopteken.

  • c. door een stopteken, bestaande uit een in of aan een door de Algemene Inspectiedienst gebruikte auto aangebrachte transparant waarin de aanduidingen ‘STOP’ of ‘STOP AID’ in rode letters verlicht worden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De Beschikking vaststelling stoptekens AID wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking stoptekens AID 1977; zij treedt in werking met ingang van 1 augustus 1977.

's-Gravenhage, 21 juli 1977

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

Naar boven