Meststoffenbesluit 1977

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 20-12-1979.
Geldend van 20-12-1979 t/m 31-12-2007

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling KB
Identificatienummer BWBR0003115
Rechtsgebied Agrarisch recht
Overheidsthema Landbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Beschikking analysemethoden meststoffen 1979
  2. Meststoffenbeschikking 1977
  3. Ontheffingsbeschikking verbodsbepalingen meststoffen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 20-12-1979

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-01-2008 Intrekking-regeling 15-09-2005 Stb. 2005, 481 29930 11-12-2007 Stb. 2007, 519
20-12-1979 Wijziging 22-11-1979 Stb. 1979, 674 22-11-1979 Stb. 1979, 674
18-12-1977 Nieuwe-regeling 11-07-1977 Stb. 1977, 459 11-07-1977 Stb. 1977, 459
Wijziging 22-11-1979 Stb. 1979, 674 22-11-1979 Stb. 1979, 674
Naar boven