Vaccinatie tegen pokken

[Regeling vervallen per 12-11-2004.]
Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 12-05-1978 t/m 11-11-2004

Vaccinatie tegen pokken

De Staatssecretaris van Defensie.

Gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet immunisatie militairen (Stb. 1953. 432).

Gezien het advies van de Commissie van Deskundigen, als bedoeld in artikel 3 van genoemde Wet. van 24 december 1976. betreffende de primo-en revaccinatie tegen pokken.

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

Aan de in werkelijke dienst zijnde militairen die ingedeeld zijn bij danwel behoren tot:

 • -

  het Korps Mariniers;

 • -

  eenheden, bestemd om ingezet te worden voor vredesoperaties uitgaande van de Verenigde Naties;

 • -

  eenheden die door de daartoe bevoegde autoriteiten worden aangewezen voor hulpverlening ter zake van rampen die in het buitenland hebben plaatsgevonden;

 • -

  de bemanning van schepen van de Koninklijke marine of van militaire luchtvaartuigen van wie aangenomen kan worden dat zij zich in verband met de uitoefening van hun militaire dienst zullen begeven binnen het territoir van staten die voor toelating tot hun territoir een geldig pokkencertificaat eisen, wordt de verplichting opgelegd zich aan vaccinatie voor de eerste maal tegen pokken te onderwerpen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

Aan de in werkelijke in dienst zijnde militairen als bedoeld in artikel 1 wordt de verplichting opgelegd zich aan revaccinatie tegen pokken te onderwerpen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

De beschikking van de Minister van Oorlog en van Marine van 14 december 1964 (Stcrt. 243) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 juni 1977.

's-Gravenhage, 17 mei 1977

De

Staatssecretaris

voornoemd,

C. L. J. van Lent

Naar boven