Uitvoering artikel 68 van de Pachtwet van de grondkamer voor Noord-Brabant

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-1978 t/m 23-01-2004

Uitvoering artikel 68 van de Pachtwet van de grondkamer voor Noord-Brabant

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 70 van de Pachtwet,

Besluit:

Goedkeuring wordt verleend aan het onderstaande door de grondkamer voor Noordbrabant genomen besluit;

De grondkamer voor Noordbrabant;

Gelet op artikel 68 der Pachtwet;

Besluit:

Aldus beschikt door de grondkamer voor Noordbrabant in de zitting van vrijdag 15 april 1977.

J. Jochems, voorzitter.

Vermulst, secretaris.

's-Gravenhage, 5 mei 1977

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De plv.

secretaris-generaal

,

G.J. van Dinter

Terug naar begin van de pagina