Instelling Begeleidingscommissie vierjarig l.b.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 02-05-1977 t/m 30-12-2004

Instelling Begeleidingscommissie vierjarig l.b.o.

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens de Minister van Landbouw en Visserij,

Overwegende, dat het wenselijk is na te gaan, welke problemen zich bij de uitvoering van het Besluit l.b.o./l.a.v.o. en van het Eindexamenbesluit l.b.o. in de praktijk voordoen, en welke algemene voorzieningen, mede met het oog op onderwijskundig wenselijke ontwikkelingen bij het lager beroepsonderwijs, daartoe nodig zijn,

Besluit:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • I in te stellen de adviesgroep l.b.o., die tot taak zal hebben:

  • a. na te gaan welke problemen zijn ontstaan bij de uitvoering van het Besluit l.b.o./l.a.v.o. en het Eindexamenbesluit l.b.o., welke algemene voorzieningen daartoe nodig zijn en het onderhouden daartoe van contacten met de ambtelijke projectgroep l.b.o. en met het onderwijsveld;

  • b. na te gaan voor welke onderwijskundig wenselijke ontwikkelingen in de diverse vormen van lager beroepsonderwijs, met name ook in de scholengemeenschappen l.b.o., algemene voorzieningen nodig zijn met het oog op de herstructurering en harmonisatie van het lager beroepsonderwijs en daartoe voorstellen te doen aan de ambtelijke projectgroep l.b.o.;

 • II in te stellen de ambtelijke projectgroep l.b.o. die tot taak zal hebben:

  • a. na overleg met de adviesgroep l.b.o. advies uit te brengen aan de Minister van Landbouw en Visserij en de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen inzake de oplossing van problemen, welke ontstaan zijn bij de uitvoering van het Besluit l.b.o./l.a.v.o. en het Eindexamenbesluit l.b.o.;

  • b. na overleg met de adviesgroep l.b.o. advies uit te brengen aan de Minister van Landbouw en Visserij en de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen inzake onderwijskundig wenselijke ontwikkelingen in de diverse vormen van lager beroepsonderwijs met name ook in de scholengemeenschappen l.b.o. en de algemene voorzieningen welke daartoe nodig zijn met het oog op de herstructurering en harmonisatie van het lager beroepsonderwijs;

 • III te bepalen, dat de adviesgroep l.b.o. en de ambtelijke projectgroep l.b.o. te zamen de begeleidingscommissie vierjarig l.b.o. vormen;

 • IV te benoemen:

  • a. in de adviesgroep l.b.o.:

   tot leden:

   • -

    namens de Nederlandse Federatie van Onderwijsorganisaties:

    K. H. de Bruin, te Leiden: J. v.d. Hoef. te Barneveld; J. G. Kemper, te Voorthuizen; J. Korteweg, te Amsterdam; A. Lelieveld, te Leiden; C. M. van Loon, te Delft en P. Wouters, te Volkel (N.B.);

   • -

    namens het 3-Bondencontact Beroepsonderwijs:

    S. Kools, te Culemborg; J. J. Steenhouwer, te 's-Gravenhage; G. J. Visser, te Voorburg en J. M. van Zijl, te 's-Gravenhage;

   • -

    namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten:

    mr. F. Th. de Graaf, te 's-Gravenhage;

  • b. in de ambtelijke projectgroep l.b.o.:

   tot lid en voorzitter:

   L. F. Venderbos, plv. directeur van de directie l.m.b.o.;

   tot leden:

   J. C. Dunn. chef afdeling l.t.o.; ing. H. J. Evers, adjunct-hoofdinspecteur van het voortgezet onderwijs (l.b.o.) in algemene dienst; P. Gerritse, chef afdeling m.e.l./1; drs. A. G. Hilbrink, inspecteur l.m.o.; H. E. Kuipers, medewerker voor nautisch onderwijs bij de Directie l.m.b.o.; P. Lafeber, coördinerend inspecteur h.n.o.; G. J. van Lingen, hoofd administratie lager landbouwonderwijs van het Ministerie van Landbouw en Visserij; C. Noteboom, chef onderafdeling h.n.o./3; M. Pool, inspecteur nautisch onderwijs; P. Putters, inspecteur e.a.o.; M. J. F. van Stokrom, chef onderafdeling h.n.o./1; mw. mr. B. C. M. J. Twaalfhoven, hoofdinspecteur van het voortgezet onderwijs (l.m.b.o.) in algemene dienst; G. L. van der Weide, inspecteur landbouwonderwijs;

   tot secretaris:

   W. F. Wijsman;

   tot adjunct-secretaris:

   B. Kollen.

 • V te bepalen, dat de voorzitter, de secretaris en de adjunct-secretaris van de ambtelijke projectgroep l.b.o. zullen fungeren als voorzitter, resp. secretaris en adjunct-secretaris van de begeleidingscommissie vierjarig l.b.o.;

 • VI te bepalen, dat de leden van de adviesgroep l.b.o. aanspraak hebben op vergoeding van de reis- en verblijfkosten volgens de op hen van toepassing zijnde categorie van het Reisbesluit 1971.

Naar boven