Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Eisenbesluit Vleeskeuringswet

[Regeling vervallen per 17-03-2004.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 11-12-1983 t/m 16-03-2004

Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Eisenbesluit Vleeskeuringswet

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Gelet op artikel 4, vierde en vijfde lid, van het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet) (Stb. 1960, 71) zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 19 juni 1975 (Stb. 363),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-03-2004]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-03-2004]

Als materiaal ter vervanging van steen of beton als wand van bedrijfsruimten, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van het in artikel 1 genoemde besluit worden aangewezen:

  • roestwerend afgewerkt staalplaat, aluminium plaat, hardplastic plaat, glasplaat en asbest-cementplaat,

  • verbonden met of aangebracht op andere bouwelementen zodanig, dat voldoende stijfheid en stabiliteit wordt verkregen en aantasting door vocht wordt uitgesloten.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 17-03-2004]

Bovendien wordt als materiaal voor de bekleding van wanden, als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet) en als materiaal ter vervanging van steen of beton als wand van bedrijfsruimten, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van eerdergenoemd besluit aangewezen hout, voor zover aanwezig in een vriesruimte en aangebracht vóór 1 januari 1983.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 17-03-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 1977.

Leidschendam, 25 januari 1977

De

Staatssecretaris

voornoemd,
Namens de Staatssecretaris,
Het

Hoofd van de Hoofdafdeling Voedingsaangelegenheden

,

W. de Bruijn

Naar boven