Wet op de dierproeven

Geldend van 18-12-2014 t/m 12-01-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingWOD
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0003081
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 2. Aanwijzing personen belast met het toezicht op de naleving van de Wet op de dierproeven
 3. Dierproevenbesluit 2014
 4. Dierproevenregeling 2014
 5. Vrijstellingsregeling LD50/LC50-dierproeven

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing personen belast met het toezicht op de naleving van de Wet op de dierproeven
  Artikel: 1
 2. Besluit houders van dieren
  Artikelen: 1.2, 6.9
 3. Besluit identificatie en registratie van dieren
  Artikel: 6a
 4. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van Dieren vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 5. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 6. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole (NVK))
  Bijlage: Basisselectiedocument landbouwkwaliteit en voedselveiligheid
 7. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: A-I
 8. Dierproevenbesluit 2014
  Artikel: 1
 9. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel: 113
 10. Opiumwetbesluit
  Artikel: 2
 11. Regeling diergeneesmiddelen
  Artikel: 3.8
 12. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: , bedoeld in artikel 1
 13. Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008
  Artikel: 1
 14. Wet dieren
  Artikel: 10.6
 15. Wijzigingswet Wet op de dierproeven 1997
  Artikelen: II, III
 16. Wijzigingswet Wet op de dierproeven 2003
  Artikel: I
 17. Wijzigingswet Wet op de dierproeven, enz. (implementatie richtlijn 2010/63/EU)
Terug naar begin van de pagina