Wet op het centraal testamentenregister

Geraadpleegd op 25-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2014.
Geldend van 01-07-2014 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-07-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Vaststelling formulier centraal testamentenregister

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2012 Wijziging 29-09-2011 Stb. 2011, 470 32250 01-12-2011 Stb. 2011, 587
01-09-1977 Nieuwe-regeling 12-01-1977 Stb. 1977, 25 13560 05-08-1977 Stb. 1977, 468
Naar boven