Voorlegging provinciaal plan

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-01-1977 t/m 27-08-2004

Voorlegging provinciaal plan

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,

Gelet op artikel 5, vijfde lid van de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening;

Besluit:

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor de eerste maal wordt het provinciale plan, bedoeld in artikel 5 van de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening, voorgelegd aan de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk binnen achttien maanden na het in werking treden van artikel 5 van deze wet.

Deze beschikking, welke in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op 1 januari 1977.

Afschrift zal worden gezonden aan alle provinciale besturen.

's-Gravenhage, 22 december 1976

De

Staatssecretaris

voornoemd,

W. Meijer

Naar boven