Goedkeuring besluit grondkamer Overijssel

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-1977 t/m 23-01-2004

Goedkeuring besluit grondkamer Overijssel

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 70 van de Pachtwet,

Besluit:

Goedkeuring wordt verleend aan het onderstaande door de grondkamer voor Overijssel genomen besluit:

De grondkamer voor Overijssel:

Gelet op artikel 68 der Pachtwet,

Bepaalt:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Het verbod, bedoeld in artikel 66 der Pachtwet, geldt niet voor de provincie Overijssel en voor de tot het ambtsgebied der grondkamer behorende IJsselmeerpolders.

Aldus besloten ter vergadering van de grondkamer van 21 september 1976.

J. J. Knibbe, voorzitter.

Comello, secretaris.

's-Gravenhage, 28 oktober 1976

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

Van der Stee.

Terug naar begin van de pagina