Goedkeuring besluit grondkamer Overijssel

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-01-1977 t/m 23-01-2004

Goedkeuring besluit grondkamer Overijssel

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 70 van de Pachtwet,

Besluit:

Goedkeuring wordt verleend aan het onderstaande door de grondkamer voor Overijssel genomen besluit:

De grondkamer voor Overijssel:

Gelet op artikel 68 der Pachtwet,

Bepaalt:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het verbod, bedoeld in artikel 66 der Pachtwet, geldt niet voor de provincie Overijssel en voor de tot het ambtsgebied der grondkamer behorende IJsselmeerpolders.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1977.

Aldus besloten ter vergadering van de grondkamer van 21 september 1976.

J. J. Knibbe, voorzitter.

Comello, secretaris.

's-Gravenhage, 28 oktober 1976

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

Van der Stee.

Naar boven