Regeling afwijkende regels omtrent de uitbetaling van de vakantie-uitkering op grond van de WAO en de Wet WIA

[Regeling vervallen per 28-12-2012.]
Geldend van 29-12-2005 t/m 27-12-2012

Regelen tijdstip uitbetaling vakantieuitkeringen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken,

Gelet op artikel 56 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en artikel 59 e van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-12-2012]

Voor zoveel nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 59b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of in artikel 68 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, vindt, ingeval de arbeidsongeschiktheidsuitkering of werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten wordt beëindigd en het niet aannemelijk is, dat binnen korte tijd wederom aanspraak op een dergelijke uitkering zal ontstaan, uitbetaling van de vakantieuitkering plaats gelijktijdig met de uitbetaling van de laatste termijn van de arbeidsongeschiktheidsuitkering of werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten of zo spoedig mogelijk daarna.

Artikel 2

[Vervallen per 28-12-2012]

Indien na de toepassing van het voorgaande artikel wederom aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaat en dientengevolge het voorgaande artikel of artikel 59b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of in artikel 68 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen moet worden toegepast, wordt daarbij rekening gehouden met hetgeen met toepassing van artikel 1 van deze beschikking reeds werd uitbetaald.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 28-12-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afwijkende regels omtrent de uitbetaling van de vakantie-uitkering op grond van de WAO en de Wet WIA.

's-Gravenhage, 16 september 1976

De

Staatssecretaris

voornoemd,

P. J. J. Mertens

Terug naar begin van de pagina