Burgerlijk Wetboek Boek 2

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 15-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 13-03-2024.
Geldend van 13-03-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 57a

Informatie geldend op 13-03-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 3

  1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
    Artikel 65

Verwijzingen naar Boek 2

  1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
    Artikel 995
  2. Mediawet 2008
    Artikel 2.25

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 13-03-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2021 Vervallen 11-11-2020 Stb. 2020, 507 34491 01-12-2020 Stb. 2020, 508
23-04-2002 Wijziging 07-03-2002 Stb. 2002, 142 27670 07-03-2002 Stb. 2002, 142 Inwtr. 1
01-01-1989 Nieuw 16-06-1988 Stb. 1988, 305 19775 01-12-1988 Stb. 1988, 542

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding is ingevolge artikel 12, tweede lid, van de Tijdelijke referendumwet van rechtswege opgeschort tot 23 april 2002.1)
Naar boven