Burgerlijk Wetboek Boek 2

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 25-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 13-03-2024.
Geldend van 13-03-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 24a

Informatie geldend op 13-03-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2023
  Artikel: 1
 2. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2024
  Artikel: 1
 3. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Bijlage: A
 4. Besluit instelling auditcommissie
  Artikel: 3
 5. Besluit markt en overheid
  Artikel: 2
 6. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen: 361, 409
 7. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 691, 913, 914
 8. Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 95a
 9. Mededingingswet
  Artikel: 25g
 10. Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden
  Tekst: tekst
 11. Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024
  Artikel: 26
 12. Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025–2028
  Artikel: 23
 13. Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003
  Bijlage: 3a
 14. Regeling aanvraag verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM) 2016
  Bijlage: 1
 15. Regeling aanvraag verlenging en digitalisering ten behoeve van niet-landelijke commerciële radio-omroep 2021
  Bijlage: 1
 16. Regeling aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 7
  Bijlage: 2
 17. Regeling aanvraag- en veilingprocedure kavels B27 en B31
  Bijlage: I
 18. Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017
  Bijlage: I
 19. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023
  Bijlage: 1
 20. Regeling aanvraag- en verdeelprocedure vergunningen kavels A7, B38 en C08 met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep
  Bijlage: 1
 21. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Bijlagen: 3.12.1, 3.12.2
 22. Regeling op het specifiek cultuurbeleid
  Artikel: 2.26
 23. Regeling openbare jaarverantwoording WMG
  Artikel: 1
 24. Regeling splitsingsplannen
  Artikel: 1
 25. Regeling veiling niet-landelijke FM-vergunningen met een lokaal bereik
  Bijlage: 2
 26. Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2017
  Bijlage: 1
 27. Regeling vervolg verdeling frequenties commerciële radio-omroep 2003
  Bijlage: 3
 28. Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen
  Bijlage: I
 29. Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2024
  Artikel: 5.4
 30. Uitvoeringsbesluit Wtza
  Artikel: 7
 31. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Artikel: 3
 32. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikelen: bij artikel 13, eerste lid, van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, respectievelijk artikel 15, eerste lid, van de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, 6, 9, 16
 33. Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikelen: 1, 6, 9, 16
 34. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikelen: 1, 8a
 35. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:1
 36. Woningwet
  Artikel: 1
 37. Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikelen: 1, 5, 7, 13

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden
  Artikel 3
 2. Woningwet
  Artikel 22
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 5
  Artikel 124

Verwijzingen naar Boek 2

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel 995
 2. Mediawet 2008
  Artikel 2.25

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 13-03-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1992 Wijziging 15-11-1989
samen met
02-04-1991
Stb. 1989, 541
samen met
Stb. 1991, 199
17725 17-04-1991 Stb. 1991, 200
01-01-1992 Vervallen 15-11-1989
samen met
02-04-1991
Stb. 1989, 541
samen met
Stb. 1991, 199
17725 17-04-1991 Stb. 1991, 200
25-11-1988 Nieuw 10-11-1988 Stb. 1988, 517 19813 10-11-1988 Stb. 1988, 517
Naar boven